Regionalnett og stasjoner

Regionalnett og stasjoner

Nett-Tjenester AS leverer et bredt spekter av tjenester, produkter og løsninger innenfor området Regionalnett og stasjoner. Gjennom bred kompetanse og lang erfaring på prosjektledelse, prosjektering, montasje, utprøving og idriftsettelse av stasjonsanlegg, har vi et godt grunnlag for å gjennomføre både store og små prosjekter. Det være seg nyanlegg, ombygginger, utvidelser, eller drifts- og vedlikeholdsoppgaver.

Gjennom samarbeid med mange ulike produktleverandører, kan vi sette sammen løsninger som er tilpasset det enkelte prosjekts behov og er således veldig fleksible i forhold «best valg» til hvert enkelt prosjekt.

Våre hovedområder er som følger:

  • Utendørs apparatanlegg opp til 145kV
  • Innendørs apparatanlegg opp til 72,5kV
  • Mellomspenningsanlegg 12/24kV
  • Kabelarbeider inkl. skjøt og endeavslutning opp til 72,5kV
  • Transformatorer og jordspoler
  • Kontrollanlegg og vern – På protokoll IEC61850 eller andre/ eventuelt konvensjonelt
  • Fjernkontroll
  • Hjelpeanlegg (DC- og DC/AC-anlegg)

Nett-Tjenester AS besitter både Prosjektledere, prosjekteringskompetanse med ulike DAK-verktøy, samt baser/montører for å kunne utføre alle deler av et prosjekt.

I tillegg har vi egen kompetanse på innstilling/testing av alle typer vern, konfigurering og testing av kontrollanlegg på IEC61850 eller andre relevante protokoller, samt diverse øvrig utprøving i forbindelse med stasjonsanlegg.