Distribusjonsnett

Distribusjonsnett

Nett-Tjenester prosjekterer og bygger komplette anlegg på netteiernes distribusjonsnett.

Vi utfører arbeider som nyanlegg, vedlikehold, tilsyn og reparasjoner. Vi leverer også beredskapstjenester.

Våre kunder er i hovedsak nettselskaper, industri og entreprenører. Vi leverer (komplette) anlegg, både linje og kabel, opp til 50kv.

Våre ansatte har lang erfaring fra arbeider på distribusjonsnett, og vi har gode referanser fra våre kunder.

Alle ansatte i Nett-Tjenester er stolte av arbeidet vi utfører, og vi jobber hardt hver eneste dag for  å gi våre kunder den aller beste service og tjenester av høyeste kvalitet.

Belysning

Nett-Tjenester prosjekterer og bygger belysningsanlegg. Vi leverer flomlysanlegg til idrettsplasser, veibelysning, lekeplasser og vedlikeholder eksisterende anlegg.

Byggestrøm

Nett-Tjenester leverer bygestrøm til private og offentlige kunder. Byggestrøm benyttes i en tidsbegrenset periode, gjerne i forbindelse med diverse byggeprosjekter, arrangementer, anleggsarbeid eller andre tilfeller hvor midlertidig strømforsyning er nøvendig.

Vi leverer anlegg inntil 63A i forsyningsområdene til Hafslund Nett og Norgesnett, større anlegg kan leveres på forespørsel.