AUS

AUS

Nett-Tjenester har ansatte med lang erfaring som innehar spisskompetanse på å jobbe med AUS(arbeid under spenning). Arbeidsmetoden går ut på at montørene utfører arbeidsoppgaven med spenning på nettet. Det gjør at netteierne slipper utkopling av strømnettet og kundene vil ikke merke at det foregår arbeider på nettet. Metoden benyttes ved nyanlegg og ved drift og vedlikehold.

Vi benytter oss av handskemetoden og isolerstangmetoden på nett opp til 132kv.

Vi kan utføre de fleste arbeidsoppgaver AUS. Selv det umulige finner vi ofte en løsning på, så ta kontakt for å høre hva som er mulig.

Eksempler på AUS oppdrag:

–          Brytermovering m/smøring

–          Skifte av bryter

–          Skifte av transformator

–          Bytte stolper

–          Bytte isolatorer

–          Bytte traverser

–          Bytte jordline

–          Våt og tørrvask